Szkoła Podstawowa im. Piotra Szymanka
w Ręcznie

 
Przejdź do strony głównej

, 26 stycznia 2020

Jesteś tutaj: Start / Rodo

Rodo

Klauzula informacyjna

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że: 

1. Zbierając i przetwarzając Państwa dane ich Administratorem jest Szkoła Podstawowa im. Piotra Szymanka w Ręcznie, ul. Główna 21, 97-510 Ręczno zwana dalej Szkołą.
2. Szkoła wyznaczyła Inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych:  Małgorzata Kociniak,  mkconsulting@onet.eu
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych Szkoły.
4. Podstawą prawną Państwa danych osobowych może być obowiązek prawny podania danych, niezbędność do zawarcia umowy lub Państwa zgoda.
5. Jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie zgody przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć poprzez powiadomienie o tym Inspektora Ochrony Danych pisemnie na adres Szkoły lub drogą e-mailową na adres IOD, jednak jej cofnięcie może spowodować niemożność realizacji celu dla którego została wyrażona. 
6. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do realizacji celu dla którego zostały zebrane.
7. Dostęp do Państwa danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Szkoły.
8. Zebrane dane mogą być udostępniane przedstawicielom innych instytucji publicznych, w tym szczególnie organu prowadzącego Szkołę, organów nadzoru pedagogicznego oraz innych podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa ramach prowadzonych postępowań. 
9. Przysługują Państwu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych, prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, o ile nie wystąpią okoliczności ograniczające realizację tych praw.
10. Przysługuje Państwu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

 

 

 

 

 

Informacje o artykule

Tytuł dokumentu:Rodo
Data utworzenia:2019-03-05
Załączniki: Brak załączników
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator BIP
Dokument wyświetlono:357
Rejestr zmian: